Η WINGS εκμεταλλεύεται προηγμένες τεχνολογίες για την παροχή ψηφιακών λύσεων που αφορούν την ποιότητα του Αέρα και την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος (AIRWINGS), τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ARTEMIS), τις Υποδομές Μεταφορών (WINGSPARK), τις Υδατοκαλλιέργειες (AQUAWINGS), τη Γεωργία (AGNES), τη Βιομηχανία 4.0 / 5.0 / Βιομηχανικό IoT / τον τομέα των Logistics (WINGSChariot) και τέλος την Υγεία και την Ευεξία (STARLIT).

Contact Info